Splitvision
Scheduled Maintenance Report for BogalNet AB
Completed
The scheduled maintenance has been completed.
Posted 4 months ago. Jun 10, 2019 - 06:00 CEST
In progress
Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Posted 4 months ago. Jun 10, 2019 - 00:00 CEST
Scheduled
Information från Splitvision:

"Planerat underhållsarbete 10/6 kl 00-06

Pga ett planerat kabelarbete kommer samtliga Splitvisionskunder i orterna Viskafors, Rydboholm, Svaneholm, Kinnarumma vara berörda av arbetet en del av den aviserade tiden. Avbrottet berör privat och företagskunder med tjänsterna Öppet stadsnät, internet, IPTV, svartfiber eller kapacitet."
Posted 5 months ago. May 20, 2019 - 11:02 CEST
This scheduled maintenance affected: Stadsnät (Splitvision).