Splitvision
Scheduled Maintenance Report for BogalNet AB
Completed
The scheduled maintenance has been completed.
Posted Jun 10, 2019 - 06:00 CEST
In progress
Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Posted Jun 10, 2019 - 00:00 CEST
Scheduled
Information från Splitvision:

"Planerat underhållsarbete 10/6 kl 00-06

Pga ett planerat kabelarbete kommer samtliga Splitvisionskunder i orterna Viskafors, Rydboholm, Svaneholm, Kinnarumma vara berörda av arbetet en del av den aviserade tiden. Avbrottet berör privat och företagskunder med tjänsterna Öppet stadsnät, internet, IPTV, svartfiber eller kapacitet."
Posted May 20, 2019 - 11:02 CEST
This scheduled maintenance affected: Stadsnät (Splitvision).